Pháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyếnPháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyến

Pháo tự hành 2S19M2 Nga đi thẳng từ nhà máy chế tạo ra tiền tuyến

ANTD.VN - Pháo tự hành 2S19M2 Nga được tích hợp hàng loạt công nghệ mới giúp tăng khả năng tác chiến, đồng thời ẩn mình tốt trước khí tài trinh sát đối phương. Hiện Moscow đang gia tăng sản xuất loại vũ khí uy lực này bất chấp lệnh cấm vận phương Tây.