Thực hư việc Ukraine dùng tên lửa Grom-2 tập kích sân bay quân sự Nga tại Crimea ảnh 1Thực hư việc Ukraine dùng tên lửa Grom-2 tập kích sân bay quân sự Nga tại Crimea ảnh 2Thực hư việc Ukraine dùng tên lửa Grom-2 tập kích sân bay quân sự Nga tại Crimea ảnh 3Thực hư việc Ukraine dùng tên lửa Grom-2 tập kích sân bay quân sự Nga tại Crimea ảnh 4Thực hư việc Ukraine dùng tên lửa Grom-2 tập kích sân bay quân sự Nga tại Crimea ảnh 5Thực hư việc Ukraine dùng tên lửa Grom-2 tập kích sân bay quân sự Nga tại Crimea ảnh 6Thực hư việc Ukraine dùng tên lửa Grom-2 tập kích sân bay quân sự Nga tại Crimea ảnh 7Thực hư việc Ukraine dùng tên lửa Grom-2 tập kích sân bay quân sự Nga tại Crimea ảnh 8Thực hư việc Ukraine dùng tên lửa Grom-2 tập kích sân bay quân sự Nga tại Crimea ảnh 9Thực hư việc Ukraine dùng tên lửa Grom-2 tập kích sân bay quân sự Nga tại Crimea ảnh 10Thực hư việc Ukraine dùng tên lửa Grom-2 tập kích sân bay quân sự Nga tại Crimea ảnh 11Thực hư việc Ukraine dùng tên lửa Grom-2 tập kích sân bay quân sự Nga tại Crimea ảnh 12Thực hư việc Ukraine dùng tên lửa Grom-2 tập kích sân bay quân sự Nga tại Crimea ảnh 13Thực hư việc Ukraine dùng tên lửa Grom-2 tập kích sân bay quân sự Nga tại Crimea ảnh 14Thực hư việc Ukraine dùng tên lửa Grom-2 tập kích sân bay quân sự Nga tại Crimea ảnh 15Thực hư việc Ukraine dùng tên lửa Grom-2 tập kích sân bay quân sự Nga tại Crimea ảnh 16Thực hư việc Ukraine dùng tên lửa Grom-2 tập kích sân bay quân sự Nga tại Crimea ảnh 17

Thực hư việc Ukraine dùng tên lửa Grom-2 tập kích sân bay quân sự Nga tại Crimea

ANTD.VN - Tên lửa Grom-2 do Ukraine sản xuất bị báo chí phương Tây nghi là vũ khí tấn công sân bay quân sự Nga tại Crimea. Song, khi đi vào phân tích chi tiết thì vũ khí này lại có vẻ "chưa đủ trình" để gây ra loạt vụ nổ.