'Con nợ khí đốt' của châu Âu một lần nữa được cứu nhờ nhiên liệu Nga?'Con nợ khí đốt' của châu Âu một lần nữa được cứu nhờ nhiên liệu Nga?'Con nợ khí đốt' của châu Âu một lần nữa được cứu nhờ nhiên liệu Nga?'Con nợ khí đốt' của châu Âu một lần nữa được cứu nhờ nhiên liệu Nga?'Con nợ khí đốt' của châu Âu một lần nữa được cứu nhờ nhiên liệu Nga?'Con nợ khí đốt' của châu Âu một lần nữa được cứu nhờ nhiên liệu Nga?'Con nợ khí đốt' của châu Âu một lần nữa được cứu nhờ nhiên liệu Nga?'Con nợ khí đốt' của châu Âu một lần nữa được cứu nhờ nhiên liệu Nga?'Con nợ khí đốt' của châu Âu một lần nữa được cứu nhờ nhiên liệu Nga?'Con nợ khí đốt' của châu Âu một lần nữa được cứu nhờ nhiên liệu Nga?'Con nợ khí đốt' của châu Âu một lần nữa được cứu nhờ nhiên liệu Nga?'Con nợ khí đốt' của châu Âu một lần nữa được cứu nhờ nhiên liệu Nga?'Con nợ khí đốt' của châu Âu một lần nữa được cứu nhờ nhiên liệu Nga?

'Con nợ khí đốt' của châu Âu một lần nữa được cứu nhờ nhiên liệu Nga?

ANTD.VN - Nhiên liệu Nga đã trở thành cứu cánh cho một quốc gia bị ví như "con nợ khí đốt" của châu Âu, bất chấp những căng thẳng giữa hai nước thời gian gần đây.