Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai

  • 30/03/2018 06:22
  • 0 bình luận
  • Minh Trí
  • In bài
ANTD.VN - Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về phòng chống thiên tai ngày 29-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam là 1 trong 5 nước bị thiên tai đe dọa nhiều nhất. Chúng ta đã nỗ lực nhưng thiệt hại còn rất lớn, thường lấy đi 1-1,5% GDP. 

Với 16 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới năm 2017, chúng ta đã thiệt hại 60.000 tỷ đồng. Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ, phải nhận thức được thiên tai không theo quy luật nào, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống an lành của người dân. Nếu để người dân lâm vào cảnh đói, rét, màn trời chiếu đất do công tác phòng chống, nhận thức kém thì đó là trách nhiệm của chúng ta. Vì vậy, Thủ tướng quán triệt “tinh thần lớn nhất, quan điểm chỉ đạo bao trùm nhất là xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai”.

Theo đó, phòng chống thiên tai phải là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn xã hội, thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Phòng chống thiên tai thực hiện theo hướng quản lý rủi ro. Phải quan tâm đầy đủ đến công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, trong đó muốn giảm thiệt hại thì phải lấy phòng ngừa là chính, quan tâm đầu tư phòng ngừa (chứ không chỉ quan tâm đến ứng phó, khắc phục), thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”…

Nêu rõ việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là vào theo dõi, quan trắc, dự báo, Thủ tướng lưu ý, không để tái diễn việc sạt lở núi gây chết nhiều người như năm ngoái. Bên cạnh đó, kỷ luật, kỷ cương phải nghiêm, “đã họp phòng chống bão lụt, thiên tai phải có đầy đủ những người có trách nhiệm để ra quyết định”. Truyền thông về phòng chống thiên tai phải được ưu tiên hàng đầu vì liên quan đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở.

Về thể chế, chính sách, Thủ tướng nêu rõ, sẽ tiếp tục hoàn thiện, trong đó có chính sách về tài chính để hỗ trợ cho công tác này, thúc đẩy xã hội hóa, tạo điều kiện cho hợp tác công - tư…

Tin cùng chuyên mục