Thu gom rơm- nghề đội nắng kiếm tiền triệu giữa cánh đồng Thu gom rơm- nghề đội nắng kiếm tiền triệu giữa cánh đồng Thu gom rơm- nghề đội nắng kiếm tiền triệu giữa cánh đồng Thu gom rơm- nghề đội nắng kiếm tiền triệu giữa cánh đồng Thu gom rơm- nghề đội nắng kiếm tiền triệu giữa cánh đồng Thu gom rơm- nghề đội nắng kiếm tiền triệu giữa cánh đồng Thu gom rơm- nghề đội nắng kiếm tiền triệu giữa cánh đồng Thu gom rơm- nghề đội nắng kiếm tiền triệu giữa cánh đồng

Thu gom rơm- nghề đội nắng kiếm tiền triệu giữa cánh đồng

ANTD.VN -Dưới cái nắng nóng như thiêu đốt, những người thợ gom rơm vẫn cần mẫn làm việc. Dù vất vả nhưng họ đều cố gắng bởi nghề này cho thu nhập tiền triệu mỗi ngày.