Thu gom rơm- nghề đội nắng kiếm tiền triệu giữa cánh đồng  ảnh 1Thu gom rơm- nghề đội nắng kiếm tiền triệu giữa cánh đồng  ảnh 2Thu gom rơm- nghề đội nắng kiếm tiền triệu giữa cánh đồng  ảnh 3Thu gom rơm- nghề đội nắng kiếm tiền triệu giữa cánh đồng  ảnh 4Thu gom rơm- nghề đội nắng kiếm tiền triệu giữa cánh đồng  ảnh 5Thu gom rơm- nghề đội nắng kiếm tiền triệu giữa cánh đồng  ảnh 6Thu gom rơm- nghề đội nắng kiếm tiền triệu giữa cánh đồng  ảnh 7Thu gom rơm- nghề đội nắng kiếm tiền triệu giữa cánh đồng  ảnh 8

Thu gom rơm- nghề đội nắng kiếm tiền triệu giữa cánh đồng

ANTD.VN -Dưới cái nắng nóng như thiêu đốt, những người thợ gom rơm vẫn cần mẫn làm việc. Dù vất vả nhưng họ đều cố gắng bởi nghề này cho thu nhập tiền triệu mỗi ngày.