THPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ baTHPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ ba

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active:

THPT Nguyễn Thị Minh Khai ăn mừng chức vô địch lần thứ ba

ANTD.VN - Chiều 3-12, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã chiến thắng đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn trên chấm luân lưu, lần thứ 3 đăng quang giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô.