Thổ Nhĩ Kỳ trở thành 'đồng minh lớn' của Nga sau khi rời NATO? ảnh 1Thổ Nhĩ Kỳ trở thành 'đồng minh lớn' của Nga sau khi rời NATO? ảnh 2Thổ Nhĩ Kỳ trở thành 'đồng minh lớn' của Nga sau khi rời NATO? ảnh 3Thổ Nhĩ Kỳ trở thành 'đồng minh lớn' của Nga sau khi rời NATO? ảnh 4Thổ Nhĩ Kỳ trở thành 'đồng minh lớn' của Nga sau khi rời NATO? ảnh 5Thổ Nhĩ Kỳ trở thành 'đồng minh lớn' của Nga sau khi rời NATO? ảnh 6Thổ Nhĩ Kỳ trở thành 'đồng minh lớn' của Nga sau khi rời NATO? ảnh 7Thổ Nhĩ Kỳ trở thành 'đồng minh lớn' của Nga sau khi rời NATO? ảnh 8Thổ Nhĩ Kỳ trở thành 'đồng minh lớn' của Nga sau khi rời NATO? ảnh 9Thổ Nhĩ Kỳ trở thành 'đồng minh lớn' của Nga sau khi rời NATO? ảnh 10Thổ Nhĩ Kỳ trở thành 'đồng minh lớn' của Nga sau khi rời NATO? ảnh 11Thổ Nhĩ Kỳ trở thành 'đồng minh lớn' của Nga sau khi rời NATO? ảnh 12Thổ Nhĩ Kỳ trở thành 'đồng minh lớn' của Nga sau khi rời NATO? ảnh 13Thổ Nhĩ Kỳ trở thành 'đồng minh lớn' của Nga sau khi rời NATO? ảnh 14Thổ Nhĩ Kỳ trở thành 'đồng minh lớn' của Nga sau khi rời NATO? ảnh 15

Thổ Nhĩ Kỳ trở thành 'đồng minh lớn' của Nga sau khi rời NATO?

ANTD.VN - Nếu không còn tư cách thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ nhiều khả năng sẽ trở thành đồng minh lớn của Nga trong việc xây dựng trật tự thế giới đa cực.