Báo Mỹ: Ukraine đã cạn kiệt nguồn dự trữ máy bay không người láiBáo Mỹ: Ukraine đã cạn kiệt nguồn dự trữ máy bay không người láiBáo Mỹ: Ukraine đã cạn kiệt nguồn dự trữ máy bay không người láiBáo Mỹ: Ukraine đã cạn kiệt nguồn dự trữ máy bay không người láiBáo Mỹ: Ukraine đã cạn kiệt nguồn dự trữ máy bay không người láiBáo Mỹ: Ukraine đã cạn kiệt nguồn dự trữ máy bay không người láiBáo Mỹ: Ukraine đã cạn kiệt nguồn dự trữ máy bay không người láiBáo Mỹ: Ukraine đã cạn kiệt nguồn dự trữ máy bay không người láiBáo Mỹ: Ukraine đã cạn kiệt nguồn dự trữ máy bay không người láiBáo Mỹ: Ukraine đã cạn kiệt nguồn dự trữ máy bay không người láiBáo Mỹ: Ukraine đã cạn kiệt nguồn dự trữ máy bay không người láiBáo Mỹ: Ukraine đã cạn kiệt nguồn dự trữ máy bay không người láiBáo Mỹ: Ukraine đã cạn kiệt nguồn dự trữ máy bay không người láiBáo Mỹ: Ukraine đã cạn kiệt nguồn dự trữ máy bay không người lái

Báo Mỹ: Ukraine đã cạn kiệt nguồn dự trữ máy bay không người lái

ANTD.VN - Ukraine sắp hết máy bay không người lái để sử dụng trên chiến trường, đây là thực trạng đáng báo động đối với Kyiv.