'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine

'Thiết giáp phun lửa' BMO-T Nga tại chiến trường Ukraine

ANTD.VN - "Thiết giáp phun lửa" BMO-T là loại khí tài đặc biệt được Nga phát triển với số lượng trang bị vào khoảng 20 chiếc. Hiện loại vũ khí này cũng đã được triển khai cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.