Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?

Tại sao NATO nên e ngại tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga?

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/9 cho biết, tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M đã phóng tên lửa trong môi trường khắc nghiệt ở Bắc Cực, động thái diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự nhằm kiểm tra tính sẵn sàng của quân đội tại khu vực này.