Thiết giáp phá mìn đặc biệt Leopard 2R 'thúc thủ' trước hỏa lực NgaThiết giáp phá mìn đặc biệt Leopard 2R 'thúc thủ' trước hỏa lực NgaThiết giáp phá mìn đặc biệt Leopard 2R 'thúc thủ' trước hỏa lực NgaThiết giáp phá mìn đặc biệt Leopard 2R 'thúc thủ' trước hỏa lực NgaThiết giáp phá mìn đặc biệt Leopard 2R 'thúc thủ' trước hỏa lực NgaThiết giáp phá mìn đặc biệt Leopard 2R 'thúc thủ' trước hỏa lực NgaThiết giáp phá mìn đặc biệt Leopard 2R 'thúc thủ' trước hỏa lực NgaThiết giáp phá mìn đặc biệt Leopard 2R 'thúc thủ' trước hỏa lực NgaThiết giáp phá mìn đặc biệt Leopard 2R 'thúc thủ' trước hỏa lực NgaThiết giáp phá mìn đặc biệt Leopard 2R 'thúc thủ' trước hỏa lực NgaThiết giáp phá mìn đặc biệt Leopard 2R 'thúc thủ' trước hỏa lực NgaThiết giáp phá mìn đặc biệt Leopard 2R 'thúc thủ' trước hỏa lực NgaThiết giáp phá mìn đặc biệt Leopard 2R 'thúc thủ' trước hỏa lực NgaThiết giáp phá mìn đặc biệt Leopard 2R 'thúc thủ' trước hỏa lực NgaThiết giáp phá mìn đặc biệt Leopard 2R 'thúc thủ' trước hỏa lực NgaThiết giáp phá mìn đặc biệt Leopard 2R 'thúc thủ' trước hỏa lực NgaThiết giáp phá mìn đặc biệt Leopard 2R 'thúc thủ' trước hỏa lực Nga

Thiết giáp phá mìn đặc biệt Leopard 2R 'thúc thủ' trước hỏa lực Nga

ANTD.VN -  Truyền thông Nga cho biết, 3 thiết giáp phá mìn Leopard 2R đặc biệt được Phần Lan cải tiến dựa trên xe tăng Leopard 2A4 đã bị hỏa lực Nga vô hiệu hóa.