Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?

Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?

ANTD.VN -  Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã đoạt được một số xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Bradley trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.