Thiết giáp BTR-4E chứng tỏ sức mạnh hỏa lực vượt trộiThiết giáp BTR-4E chứng tỏ sức mạnh hỏa lực vượt trộiThiết giáp BTR-4E chứng tỏ sức mạnh hỏa lực vượt trộiThiết giáp BTR-4E chứng tỏ sức mạnh hỏa lực vượt trộiThiết giáp BTR-4E chứng tỏ sức mạnh hỏa lực vượt trộiThiết giáp BTR-4E chứng tỏ sức mạnh hỏa lực vượt trộiThiết giáp BTR-4E chứng tỏ sức mạnh hỏa lực vượt trộiThiết giáp BTR-4E chứng tỏ sức mạnh hỏa lực vượt trộiThiết giáp BTR-4E chứng tỏ sức mạnh hỏa lực vượt trộiThiết giáp BTR-4E chứng tỏ sức mạnh hỏa lực vượt trộiThiết giáp BTR-4E chứng tỏ sức mạnh hỏa lực vượt trộiThiết giáp BTR-4E chứng tỏ sức mạnh hỏa lực vượt trộiThiết giáp BTR-4E chứng tỏ sức mạnh hỏa lực vượt trộiThiết giáp BTR-4E chứng tỏ sức mạnh hỏa lực vượt trộiThiết giáp BTR-4E chứng tỏ sức mạnh hỏa lực vượt trộiThiết giáp BTR-4E chứng tỏ sức mạnh hỏa lực vượt trội

Thiết giáp BTR-4E chứng tỏ sức mạnh hỏa lực vượt trội

ANTD.VN - Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 mang tên Mariupol thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine đã đăng tải hình ảnh huấn luyện với thiết giáp BTR-4E.