Xe tăng A-RC 3.0 của châu Âu 'mạnh hơn T-14 Armata' chính thức ra mắtXe tăng A-RC 3.0 của châu Âu 'mạnh hơn T-14 Armata' chính thức ra mắtXe tăng A-RC 3.0 của châu Âu 'mạnh hơn T-14 Armata' chính thức ra mắtXe tăng A-RC 3.0 của châu Âu 'mạnh hơn T-14 Armata' chính thức ra mắtXe tăng A-RC 3.0 của châu Âu 'mạnh hơn T-14 Armata' chính thức ra mắtXe tăng A-RC 3.0 của châu Âu 'mạnh hơn T-14 Armata' chính thức ra mắtXe tăng A-RC 3.0 của châu Âu 'mạnh hơn T-14 Armata' chính thức ra mắtXe tăng A-RC 3.0 của châu Âu 'mạnh hơn T-14 Armata' chính thức ra mắtXe tăng A-RC 3.0 của châu Âu 'mạnh hơn T-14 Armata' chính thức ra mắtXe tăng A-RC 3.0 của châu Âu 'mạnh hơn T-14 Armata' chính thức ra mắtXe tăng A-RC 3.0 của châu Âu 'mạnh hơn T-14 Armata' chính thức ra mắtXe tăng A-RC 3.0 của châu Âu 'mạnh hơn T-14 Armata' chính thức ra mắtXe tăng A-RC 3.0 của châu Âu 'mạnh hơn T-14 Armata' chính thức ra mắtXe tăng A-RC 3.0 của châu Âu 'mạnh hơn T-14 Armata' chính thức ra mắtXe tăng A-RC 3.0 của châu Âu 'mạnh hơn T-14 Armata' chính thức ra mắt

Xe tăng A-RC 3.0 của châu Âu 'mạnh hơn T-14 Armata' chính thức ra mắt

ANTD.VN - Hình ảnh chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực với mã định danh A-RC 3.0 đã xuất hiện trên trang web chính thức của Tập đoàn công nghiệp quốc phòng KNDS.