Tên lửa đạn đạo chống hạm Iran trong tay Houthi gây ác mộng cho tàu sân bay MỹTên lửa đạn đạo chống hạm Iran trong tay Houthi gây ác mộng cho tàu sân bay MỹTên lửa đạn đạo chống hạm Iran trong tay Houthi gây ác mộng cho tàu sân bay MỹTên lửa đạn đạo chống hạm Iran trong tay Houthi gây ác mộng cho tàu sân bay MỹTên lửa đạn đạo chống hạm Iran trong tay Houthi gây ác mộng cho tàu sân bay MỹTên lửa đạn đạo chống hạm Iran trong tay Houthi gây ác mộng cho tàu sân bay MỹTên lửa đạn đạo chống hạm Iran trong tay Houthi gây ác mộng cho tàu sân bay MỹTên lửa đạn đạo chống hạm Iran trong tay Houthi gây ác mộng cho tàu sân bay MỹTên lửa đạn đạo chống hạm Iran trong tay Houthi gây ác mộng cho tàu sân bay MỹTên lửa đạn đạo chống hạm Iran trong tay Houthi gây ác mộng cho tàu sân bay MỹTên lửa đạn đạo chống hạm Iran trong tay Houthi gây ác mộng cho tàu sân bay MỹTên lửa đạn đạo chống hạm Iran trong tay Houthi gây ác mộng cho tàu sân bay MỹTên lửa đạn đạo chống hạm Iran trong tay Houthi gây ác mộng cho tàu sân bay MỹTên lửa đạn đạo chống hạm Iran trong tay Houthi gây ác mộng cho tàu sân bay Mỹ

Tên lửa đạn đạo chống hạm Iran trong tay Houthi gây ác mộng cho tàu sân bay Mỹ

ANTD.VN - Iran được cho là đã cung cấp cho lực lượng Houthi tên lửa đạn đạo chống hạm Ghadr để thực hiện đòn tấn công tầm xa vào tàu sân bay Mỹ.