'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 1'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 2'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 3'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 4'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 5'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 6'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 7'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 8'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 9'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 10'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 11'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 12'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 13'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 14'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 15'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 16'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 17'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 18'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 19'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 20'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 21'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 22'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 23'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 24'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 25'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 26'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 27'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 28'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 29'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 30'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 31'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 32'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 33'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 34'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng ảnh 35

'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga đổ dồn về căn cứ Engels khiến Ukraine phải đề phòng

ANTD.VN - Trong số 18 máy bay ném bom chiến lược đổ về căn cứ không quân Engels (Nga) có tới 4 chiếc "Thiên nga trắng" T-160. Đây là loại máy bay ném bom chiến lược, chúng có thể tung ra đòn đánh tầm xa cực kỳ uy lực.