'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng

'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga bị đạn thông minh M982 Excalibur Ukraine đánh trúng

ANTD.VN - "Vua pháo kéo" 2S65 Msta-B đã được Nga sử dụng để khai hỏa dữ dội vào các mục tiêu của quân đội Ukraine, đặc biệt nhắm vào phá hủy các kho đạn dược lớn được phương Tây viện trợ. Tuy vậy loại pháo này cũng đã chịu không ít tổn thất từ đối phương.