Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.