Thay đổi thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 4-2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ tháng 4-2023, người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp và trích tiền lương của người lao động hằng tháng để đóng cùng một lúc vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ tháng 4-2023, tất cả người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp và trích tiền lương của người lao động hằng tháng để đóng cùng một lúc vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Trước đó, phương thức đóng bảo hiểm xã hội có thể thực hiện linh hoạt hơn. Cụ thể, hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị, doanh nghiệp trích tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, để chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể... trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đăng ký phương thức đóng 3 hoặc 6 tháng một lần với cơ quan bảo hiểm xã hội. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Hiện nay, cả nước có hơn 14 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Chính sách này góp phần tạo giá đỡ an sinh quan trọng cho người lao động khi không may gặp rủi ro.