Thanh tra đột xuất các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội những tháng cuối năm

  • 20/11/2019 14:02
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ tập trung quyết liệt các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng các loại bảo hiểm.

Thanh tra đột xuất các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội những tháng cuối năm ảnh 1

Bảo hiểm xã hội sẽ tăng cường thanh tra chuyên ngành, đột xuất tại các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến hết tháng 10/2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc toàn quốc đạt khoảng 14,898 triệu người; bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt khoảng 488 nghìn người; bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp khoảng 14,764 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp khoảng 13,114 triệu người; bảo hiểm y tế khoảng 85,238 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,9% dân số.

Trong tháng 10/2019, toàn ngành thu đạt 29.800 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 10/2019, toàn ngành thu 290.262 tỷ đồng, đạt 80,7% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu bảo hiểm xã hội đạt 195.389 tỷ đồng, thu bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp 3.844 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp 13.965 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế 76.589 tỷ đồng, thu lãi phạt chậm đóng 475 tỷ đồng.

Về giải quyết chế độ, trong tháng 10, toàn ngành đã giải quyết 10.384 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 74.189 người hưởng trợ cấp 1 lần; 951.399 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 10 tháng đầu năm, đã giải quyết 95.977 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; giải quyết 710.087 người hưởng trợ cấp 1 lần; 8.735.567 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Để thực hiện các nhiệm vụ đến hết năm 2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, ngành bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ gồm: Nghị quyết số 125/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;

Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019.

Bên cạnh đó, các cơ quan bảo hiểm cũng sẽ sẽ tiếp tục quyết liệt các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2019 được Chính phủ giao; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia.

Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2019; kịp thời xử lý và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tin cùng chuyên mục