Thanh tra 16 doanh nghiệp sản xuất điện ngoài EVN

  • 05/06/2012 10:29
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Trong tháng 3 và tháng 4-2012, Bộ Tài chính đã chỉ đạo tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý giá đối với các doanh nghiệp sản xuất điện ngoài EVN.
Thanh tra 16 doanh nghiệp sản xuất điện ngoài EVN ảnh 1 
Việc ký kết hợp đồng mua, bán điện của một số công ty và EVN còn chưa kịp thời

Theo đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo thanh tra tại 16 công ty sản xuất điện ngoài EVN. Nội dung thanh tra tập trung vào giá bán điện và hợp đồng bán điện cho EVN; giá thành sản xuất điện và kết quả sản xuất, kinh doanh điện năm 2011.

Kết quả sơ bộ bước đầu nhìn chung cho thấy giá bán điện của hầu hết các công ty cho EVN  đảm bảo trong khung giá mua bán điện do Bộ Công Thương (trước đây là Bộ Năng lượng, Bộ Công nghiệp) ban hành.

Thanh tra tài chính cũng xác định, việc ký kết hợp đồng mua, bán điện của một số công ty và EVN còn chưa kịp thời dẫn đến xác định giá bán điện theo giá tạm tính, có công ty chưa kê khai thuế GTGT theo quy định.

Việc điều chỉnh hợp đồng chưa thống nhất giữa các công ty; việc điều chỉnh giá mua điện cũng chưa thống nhất đối với tất cả các công ty bán điện cho EVN.

16 công ty được thanh tra có tổng sản lượng điện bán cho EVN năm 2011 chiếm tỷ lệ 91,3% tổng sản lượng điện của 30 đơn vị bán cho EVN, chiếm tỷ lệ 40,45% tổng sản lượng điện mua của EVN năm  2011. Tổng sản lượng điện sản xuất năm 2011 của 16 công ty là 32,691 tỷ kwh, đạt 80.84% sản lượng theo công suất tối đa của các Nhà máy.

Tổng sản lượng điện bán cho EVN là 28,731 tỷ kwh đạt 91,36% sản lượng theo kế hoạch mua điện của EVN.

Tin cùng chuyên mục