Thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác đặc xá

ANTĐ - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá yêu cầu việc nghiên cứu, thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá của các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá (HĐTVĐX) phải được tiến hành khẩn trương, chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện đã được quy định, bảo đảm tiến độ, thời gian đã đề ra.

Yêu cầu chung là không được để xảy ra sai sót, tiêu cực hoặc khiếu nại phức tạp. Kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, cơ quan, tổ chức có sai sót trong việc xét và lập hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Theo Kế hoạch công tác của Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2015, sẽ tổ chức 5 đoàn kiểm tra công tác đặc xá tại một số đơn vị, địa phương từ ngày 3 đến 14-8-2015.

Thường trực HĐTVĐX phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các thành viên HĐTVĐX và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đặc xá năm 2015. HĐTVĐX dự kiến họp xét duyệt danh sách đề nghị đặc xá từ ngày 20 tới 22-8. Từ ngày 24 đến 25-8, Thường trực HĐTVĐX tổng hợp, hoàn chỉnh danh sách đặc xá trình Chủ tịch nước quyết định.

Ngoài ra, dự kiến tổ chức họp báo công bố Quyết định của Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn và tổ chức tha người được đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước trong khoảng từ ngày 28 tới 31-8.