Tên lửa SM-6 chứng minh khả năng đánh chặn mục tiêu đạn đạo đáng kinh ngạcTên lửa SM-6 chứng minh khả năng đánh chặn mục tiêu đạn đạo đáng kinh ngạcTên lửa SM-6 chứng minh khả năng đánh chặn mục tiêu đạn đạo đáng kinh ngạcTên lửa SM-6 chứng minh khả năng đánh chặn mục tiêu đạn đạo đáng kinh ngạcTên lửa SM-6 chứng minh khả năng đánh chặn mục tiêu đạn đạo đáng kinh ngạcTên lửa SM-6 chứng minh khả năng đánh chặn mục tiêu đạn đạo đáng kinh ngạcTên lửa SM-6 chứng minh khả năng đánh chặn mục tiêu đạn đạo đáng kinh ngạcTên lửa SM-6 chứng minh khả năng đánh chặn mục tiêu đạn đạo đáng kinh ngạcTên lửa SM-6 chứng minh khả năng đánh chặn mục tiêu đạn đạo đáng kinh ngạcTên lửa SM-6 chứng minh khả năng đánh chặn mục tiêu đạn đạo đáng kinh ngạcTên lửa SM-6 chứng minh khả năng đánh chặn mục tiêu đạn đạo đáng kinh ngạcTên lửa SM-6 chứng minh khả năng đánh chặn mục tiêu đạn đạo đáng kinh ngạcTên lửa SM-6 chứng minh khả năng đánh chặn mục tiêu đạn đạo đáng kinh ngạcTên lửa SM-6 chứng minh khả năng đánh chặn mục tiêu đạn đạo đáng kinh ngạc

Tên lửa SM-6 chứng minh khả năng đánh chặn mục tiêu đạn đạo đáng kinh ngạc

ANTD.VN - Tên lửa SM-6 đã lần đầu tiên đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo tầm trung trong một bài kiểm tra được Hải quân Mỹ tiến hành.