Tên lửa siêu thanh Zircon Nga khiến Lầu Năm Góc ‘lo lắng đi kèm tức giận’Tên lửa siêu thanh Zircon Nga khiến Lầu Năm Góc ‘lo lắng đi kèm tức giận’Tên lửa siêu thanh Zircon Nga khiến Lầu Năm Góc ‘lo lắng đi kèm tức giận’Tên lửa siêu thanh Zircon Nga khiến Lầu Năm Góc ‘lo lắng đi kèm tức giận’Tên lửa siêu thanh Zircon Nga khiến Lầu Năm Góc ‘lo lắng đi kèm tức giận’Tên lửa siêu thanh Zircon Nga khiến Lầu Năm Góc ‘lo lắng đi kèm tức giận’Tên lửa siêu thanh Zircon Nga khiến Lầu Năm Góc ‘lo lắng đi kèm tức giận’Tên lửa siêu thanh Zircon Nga khiến Lầu Năm Góc ‘lo lắng đi kèm tức giận’Tên lửa siêu thanh Zircon Nga khiến Lầu Năm Góc ‘lo lắng đi kèm tức giận’Tên lửa siêu thanh Zircon Nga khiến Lầu Năm Góc ‘lo lắng đi kèm tức giận’Tên lửa siêu thanh Zircon Nga khiến Lầu Năm Góc ‘lo lắng đi kèm tức giận’Tên lửa siêu thanh Zircon Nga khiến Lầu Năm Góc ‘lo lắng đi kèm tức giận’Tên lửa siêu thanh Zircon Nga khiến Lầu Năm Góc ‘lo lắng đi kèm tức giận’Tên lửa siêu thanh Zircon Nga khiến Lầu Năm Góc ‘lo lắng đi kèm tức giận’Tên lửa siêu thanh Zircon Nga khiến Lầu Năm Góc ‘lo lắng đi kèm tức giận’

Tên lửa siêu thanh Zircon Nga khiến Lầu Năm Góc ‘lo lắng đi kèm tức giận’

ANTD.VN - Tên lửa siêu thanh Zircon Nga sẽ làm mất ưu thế của Hải quân Mỹ trên các đại dương, thực tế trên khiến Lầu Năm Góc "lo lắng đi kèm tức giận".