Tên lửa phòng không HAWK bắn hạ hàng loạt UAV cảm tử Geran-2Tên lửa phòng không HAWK bắn hạ hàng loạt UAV cảm tử Geran-2Tên lửa phòng không HAWK bắn hạ hàng loạt UAV cảm tử Geran-2Tên lửa phòng không HAWK bắn hạ hàng loạt UAV cảm tử Geran-2Tên lửa phòng không HAWK bắn hạ hàng loạt UAV cảm tử Geran-2Tên lửa phòng không HAWK bắn hạ hàng loạt UAV cảm tử Geran-2Tên lửa phòng không HAWK bắn hạ hàng loạt UAV cảm tử Geran-2Tên lửa phòng không HAWK bắn hạ hàng loạt UAV cảm tử Geran-2Tên lửa phòng không HAWK bắn hạ hàng loạt UAV cảm tử Geran-2Tên lửa phòng không HAWK bắn hạ hàng loạt UAV cảm tử Geran-2Tên lửa phòng không HAWK bắn hạ hàng loạt UAV cảm tử Geran-2Tên lửa phòng không HAWK bắn hạ hàng loạt UAV cảm tử Geran-2Tên lửa phòng không HAWK bắn hạ hàng loạt UAV cảm tử Geran-2Tên lửa phòng không HAWK bắn hạ hàng loạt UAV cảm tử Geran-2

Tên lửa phòng không HAWK bắn hạ hàng loạt UAV cảm tử Geran-2

ANTD.VN - Hệ thống tên lửa phòng không HAWK từng bị nhận xét sẽ sớm "tuyệt chủng" khi đối đầu UAV cảm tử trên chiến trường Ukraine, nhưng thực tế lại khác hoàn toàn.