Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 1Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 2Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 3Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 4Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 5Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 6Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 7Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 8Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 9Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 10Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 11Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 12Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 13Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 14Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 15Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 16Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 17Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 18Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 19Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 20Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine ảnh 21

Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan đặt xe tăng Nga vào vòng nguy hiểm tại Ukraine

ANTD.VN - Tên lửa chống tăng cực nguy hiểm Milan của Pháp và Ý đã được viện trợ cho quân đội Ukraine để giúp nước này phản kháng trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.