Tên lửa chống hạm K-300P Bastion-P Nga bất ngờ thị uy tại Bắc CựcTên lửa chống hạm K-300P Bastion-P Nga bất ngờ thị uy tại Bắc CựcTên lửa chống hạm K-300P Bastion-P Nga bất ngờ thị uy tại Bắc CựcTên lửa chống hạm K-300P Bastion-P Nga bất ngờ thị uy tại Bắc CựcTên lửa chống hạm K-300P Bastion-P Nga bất ngờ thị uy tại Bắc CựcTên lửa chống hạm K-300P Bastion-P Nga bất ngờ thị uy tại Bắc CựcTên lửa chống hạm K-300P Bastion-P Nga bất ngờ thị uy tại Bắc CựcTên lửa chống hạm K-300P Bastion-P Nga bất ngờ thị uy tại Bắc CựcTên lửa chống hạm K-300P Bastion-P Nga bất ngờ thị uy tại Bắc CựcTên lửa chống hạm K-300P Bastion-P Nga bất ngờ thị uy tại Bắc CựcTên lửa chống hạm K-300P Bastion-P Nga bất ngờ thị uy tại Bắc CựcTên lửa chống hạm K-300P Bastion-P Nga bất ngờ thị uy tại Bắc CựcTên lửa chống hạm K-300P Bastion-P Nga bất ngờ thị uy tại Bắc CựcTên lửa chống hạm K-300P Bastion-P Nga bất ngờ thị uy tại Bắc CựcTên lửa chống hạm K-300P Bastion-P Nga bất ngờ thị uy tại Bắc CựcTên lửa chống hạm K-300P Bastion-P Nga bất ngờ thị uy tại Bắc CựcTên lửa chống hạm K-300P Bastion-P Nga bất ngờ thị uy tại Bắc CựcTên lửa chống hạm K-300P Bastion-P Nga bất ngờ thị uy tại Bắc CựcTên lửa chống hạm K-300P Bastion-P Nga bất ngờ thị uy tại Bắc Cực

Tên lửa chống hạm K-300P Bastion-P Nga bất ngờ thị uy tại Bắc Cực

ANTD.VN - Quân đội Nga vừa thử nghiệm hệ thống vũ khí với tên lửa chống hạm K-300P Bastion-P tại môi trường khắc nghiệt ở Bắc Cực, trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự nhằm kiểm tra tính sẵn sàng của quân đội tại khu vực này.