Xe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới được cả Nga và Ukraine sử dụngXe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới được cả Nga và Ukraine sử dụngXe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới được cả Nga và Ukraine sử dụngXe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới được cả Nga và Ukraine sử dụngXe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới được cả Nga và Ukraine sử dụngXe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới được cả Nga và Ukraine sử dụngXe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới được cả Nga và Ukraine sử dụngXe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới được cả Nga và Ukraine sử dụngXe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới được cả Nga và Ukraine sử dụngXe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới được cả Nga và Ukraine sử dụngXe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới được cả Nga và Ukraine sử dụngXe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới được cả Nga và Ukraine sử dụngXe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới được cả Nga và Ukraine sử dụngXe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới được cả Nga và Ukraine sử dụngXe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới được cả Nga và Ukraine sử dụngXe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới được cả Nga và Ukraine sử dụngXe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới được cả Nga và Ukraine sử dụng

Xe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới được cả Nga và Ukraine sử dụng

ANTD.VN - Xe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới BMP-1 hiện đang là phương tiện bọc thép hỗ trợ bô binh chiếm số lượng lớn trên chiến trường Ukraine. Chúng hiện được cả hai bên tham chiến đang sử dụng.