Tàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởngTàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởngTàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởngTàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởngTàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởngTàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởngTàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởngTàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởngTàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởngTàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởngTàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởngTàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởngTàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởngTàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởngTàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởngTàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởngTàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởngTàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởngTàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởngTàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởngTàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởng

Tàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu ra khơi theo lệnh nữ hạm trưởng

ANTD.VN - USS Abraham Lincoln trở thành tàu sân bay hạt nhân đầu tiên của hải quân Mỹ được triển khai dưới quyền chỉ huy của một phụ nữ. Được biết đại tá Amy Bauernschmidt đã được bổ nhiệm là nữ hạm trưởng của tàu sân bay này vào tháng 8/2021.