Tàu con thoi Buran của Liên Xô gây tiếc nuối với chuyến bay đầu tiên và duy nhấtTàu con thoi Buran của Liên Xô gây tiếc nuối với chuyến bay đầu tiên và duy nhấtTàu con thoi Buran của Liên Xô gây tiếc nuối với chuyến bay đầu tiên và duy nhấtTàu con thoi Buran của Liên Xô gây tiếc nuối với chuyến bay đầu tiên và duy nhấtTàu con thoi Buran của Liên Xô gây tiếc nuối với chuyến bay đầu tiên và duy nhấtTàu con thoi Buran của Liên Xô gây tiếc nuối với chuyến bay đầu tiên và duy nhấtTàu con thoi Buran của Liên Xô gây tiếc nuối với chuyến bay đầu tiên và duy nhấtTàu con thoi Buran của Liên Xô gây tiếc nuối với chuyến bay đầu tiên và duy nhấtTàu con thoi Buran của Liên Xô gây tiếc nuối với chuyến bay đầu tiên và duy nhấtTàu con thoi Buran của Liên Xô gây tiếc nuối với chuyến bay đầu tiên và duy nhấtTàu con thoi Buran của Liên Xô gây tiếc nuối với chuyến bay đầu tiên và duy nhấtTàu con thoi Buran của Liên Xô gây tiếc nuối với chuyến bay đầu tiên và duy nhấtTàu con thoi Buran của Liên Xô gây tiếc nuối với chuyến bay đầu tiên và duy nhấtTàu con thoi Buran của Liên Xô gây tiếc nuối với chuyến bay đầu tiên và duy nhất

Tàu con thoi Buran của Liên Xô gây tiếc nuối với chuyến bay đầu tiên và duy nhất

ANTD.VN - Tàu con thoi Buran được xem như đỉnh cao của chương trình chinh phục vũ trụ mà Liên Xô tiến hành.