Tập trung kiểm toán nhiều ngân hàng, tập đoàn

ANTĐ - Hôm qua (21-12), Kiểm toán Nhà nước đã công bố kế hoạch kiểm toán năm 2013 với 119 đơn vị đầu mối nằm trong diện được kiểm toán, giảm 42 đơn vị so với năm nay. Tuy số lượng giảm, nhưng quy mô vốn của các đơn vị trong diện kiểm toán lại lớn hơn.

Các ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục được đưa vào chương trình kiểm toán năm 2013

Ông Lê Minh Khái - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, theo kế hoạch năm 2013, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sẽ đặc biệt chú trọng đến những lĩnh vực “nóng” được Quốc hội quan tâm. Cụ thể là các lĩnh vực như đất đai, bất động sản, phát triển nhà và đô thị, khai thác kinh doanh tài nguyên khoáng sản, ngân hàng... Đồng thời, tăng cường kiểm toán việc miễn, giảm, giãn, hoàn, xóa nợ thuế và công tác chống thất thu ngân sách đối với hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp. Ngoài ra KTNN cũng sẽ tập trung tới các đối tượng liên quan đến tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là các dự án, công trình liên quan tái cấu trúc đầu tư công.

Chương trình kiểm toán cũng sẽ tập trung vào những tập đoàn kinh tế, các ngân hàng thương mại nhà nước để phục vụ cho tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Song song với đó, thực hiện kiểm toán cuốn chiếu tất cả các tập đoàn, ngân hàng thương mại trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 để kịp thời cung cấp thông tin cho hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước và các ngân hàng thương mại Nhà nước.

Trong năm 2013, KTNN sẽ tiến hành kiểm toán đối với 28 đơn vị doanh nghiệp Nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng, giảm so với con số 34 đầu mối được thực hiện kiểm toán năm 2012. Có 4 ngân hàng rơi vào diện kiểm toán bao gồm ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

“Kiểm toán lần này sẽ tập trung làm rõ việc tái cơ cấu ngân hàng, nhất là kiểm tra nợ xấu đến 31-12-2012 là bao nhiêu, nguồn dự phòng xử lý nợ xấu, tăng vốn điều lệ có đúng pháp luật hay không, quản trị như thế nào, mục đích sử dụng vốn ra sao, có trái với quy định không”, ông Khái chỉ rõ.

Kiểm toán Nhà nước cũng tập trung đánh giá việc điều hành lãi suất, tỷ giá hối đoái, cho vay tái cấp vốn, hoạt động thị trường mở và thị trường liên ngân hàng, quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước; kết quả thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo Nghị quyết số 13 của Chính phủ.

Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước cũng nằm trong danh sách kiểm toán với 24 đơn vị (bao gồm 6 tập đoàn và 18 tổng công ty). Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam… sẽ là các đơn vị nằm trong diện kiểm toán.

“Sở dĩ, hoạt động kiểm toán đi sâu vào những đối tượng này vì đây đều là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng và gây thất thoát. Khi tập trung kiểm toán vào các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lớn, ngân hàng thương mại nhà nước, KTNN sẽ có thể đánh giá được tình hình tài chính, quản trị và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hiệu quả đầu tư ra ngoài nhiệm vụ chính. Qua đó, đưa ra được những kiến nghị đối với Chính phủ, Quốc hội trong việc chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc DNNN và cơ cấu lại hệ thống các ngân hàng thương mại nhà nước”, Phó Tổng Kiểm toán nhận định.

Về kết quả thực hiện của năm 2012, KTNN đã tổ chức 161 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính trên 9.000 tỷ đồng. KTNN cũng đã phát hiện và chuyển 4 trường hợp sang cơ quan điều tra của Bộ Công an xử lý.