Hàng không Nga tìm ra cách 'lách' lệnh cấm vận linh kiện máy bay của phương TâyHàng không Nga tìm ra cách 'lách' lệnh cấm vận linh kiện máy bay của phương TâyHàng không Nga tìm ra cách 'lách' lệnh cấm vận linh kiện máy bay của phương TâyHàng không Nga tìm ra cách 'lách' lệnh cấm vận linh kiện máy bay của phương TâyHàng không Nga tìm ra cách 'lách' lệnh cấm vận linh kiện máy bay của phương TâyHàng không Nga tìm ra cách 'lách' lệnh cấm vận linh kiện máy bay của phương TâyHàng không Nga tìm ra cách 'lách' lệnh cấm vận linh kiện máy bay của phương TâyHàng không Nga tìm ra cách 'lách' lệnh cấm vận linh kiện máy bay của phương TâyHàng không Nga tìm ra cách 'lách' lệnh cấm vận linh kiện máy bay của phương TâyHàng không Nga tìm ra cách 'lách' lệnh cấm vận linh kiện máy bay của phương TâyHàng không Nga tìm ra cách 'lách' lệnh cấm vận linh kiện máy bay của phương TâyHàng không Nga tìm ra cách 'lách' lệnh cấm vận linh kiện máy bay của phương TâyHàng không Nga tìm ra cách 'lách' lệnh cấm vận linh kiện máy bay của phương Tây

Hàng không Nga tìm ra cách 'lách' lệnh cấm vận linh kiện máy bay của phương Tây

ANTD.VN - Hàng không Nga được cho là đã tìm ra nguồn linh kiện máy bay thay thế, để duy trì hoạt động cho những phi cơ nguồn gốc phương Tây mà nước này sở hữu.