Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 1Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 2Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 3Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 4Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 5Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 6Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 7Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 8Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 9Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 10Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 11Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 12Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 13Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 14Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 15Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 16Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 17Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 18Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 19Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 20Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 21Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 22Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 23

Tầng lớp an ninh bảo vệ lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II

ANTD.VN -  “Chiến dịch an ninh lớn nhất trong lịch sử nước Anh” đang được triển khai hôm nay 19-9-2022, với ít nhất 10.000 cảnh sát và 1.500 binh sĩ được huy động làm nhiệm vụ xung quanh trung tâm Thủ đô London để bảo vệ an toàn lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II.