Các nhà lãnh đạo thế giới đến Anh dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II ảnh 1Các nhà lãnh đạo thế giới đến Anh dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II ảnh 2Các nhà lãnh đạo thế giới đến Anh dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II ảnh 3Các nhà lãnh đạo thế giới đến Anh dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II ảnh 4Các nhà lãnh đạo thế giới đến Anh dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II ảnh 5Các nhà lãnh đạo thế giới đến Anh dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II ảnh 6Các nhà lãnh đạo thế giới đến Anh dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II ảnh 7Các nhà lãnh đạo thế giới đến Anh dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II ảnh 8Các nhà lãnh đạo thế giới đến Anh dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II ảnh 9Các nhà lãnh đạo thế giới đến Anh dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II ảnh 10Các nhà lãnh đạo thế giới đến Anh dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II ảnh 11Các nhà lãnh đạo thế giới đến Anh dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II ảnh 12Các nhà lãnh đạo thế giới đến Anh dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II ảnh 13Các nhà lãnh đạo thế giới đến Anh dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II ảnh 14Các nhà lãnh đạo thế giới đến Anh dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II ảnh 15Các nhà lãnh đạo thế giới đến Anh dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II ảnh 16

Các nhà lãnh đạo thế giới đến Anh dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II

ANTD.VN - Các nhà lãnh đạo của nhiều nước trên thế giới đã đến Vương quốc Anh để dự lễ tang cấp quốc gia dành cho Nữ hoàng Elizabeth II.