Tăng cường huấn luyện điều lệnh nội vụ

ANTĐ - Sáng 25-3, CATP Hà Nội đã khai giảng lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật cho đội ngũ cán bộ làm công tác này trong toàn lực lượng. Đây là công tác hàng năm của CATP nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, lễ tiết tác phong, tinh thần trách nhiệm với công việc cho cán bộ chiến sĩ.

Tập huấn điều lệnh đội ngũ ở CATP

Trong thời gian 5 ngày, cùng với những nội dung về lý thuyết, thực hành các động tác điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND, các học viên cũng được tập huấn  võ thuật, quân sự như giới thiệu tính năng tác dụng của các loại súng quân dụng và tư thế ngắm bắn… Đây cũng là những nội dung mới trong chương trình tập huấn điều lệnh của CATP năm 2014 theo sự chỉ đạo của Bộ Công an.

Phát biểu khai giảng, thay mặt Ban tổ chức lớp tập huấn điều lệnh của CATP, Đại tá Đặng Văn Vượng, Trưởng phòng Công tác chính trị  nhấn mạnh, lớp tập huấn nhằm cụ thể hóa việc quán triệt nghiêm túc các quy định của Bộ Công an về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ trong lực lượng CAND; đồng thời nâng cao kỹ năng chỉ huy điều hành cho đội ngũ làm công tác điều lệnh, từ đó thực hiện tốt công tác kiểm tra đôn đốc việc chấp hành điều lệnh CAND ở mỗi đơn vị, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô có kỷ luật, kỷ cương, văn hóa và khả năng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới. 

Trên cơ sở nội dung chương trình được bồi dưỡng, sau khóa tập huấn này, các đơn vị CATP sẽ chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật tới cán bộ chiến sĩ.