Tận mắt xem nhà siêu mỏng với 1 cạnh chỉ hơn 20 cm mới xuất hiện ở Hà Nội ảnh 2Tận mắt xem nhà siêu mỏng với 1 cạnh chỉ hơn 20 cm mới xuất hiện ở Hà Nội ảnh 3Tận mắt xem nhà siêu mỏng với 1 cạnh chỉ hơn 20 cm mới xuất hiện ở Hà Nội ảnh 4Tận mắt xem nhà siêu mỏng với 1 cạnh chỉ hơn 20 cm mới xuất hiện ở Hà Nội ảnh 5Tận mắt xem nhà siêu mỏng với 1 cạnh chỉ hơn 20 cm mới xuất hiện ở Hà Nội ảnh 6Tận mắt xem nhà siêu mỏng với 1 cạnh chỉ hơn 20 cm mới xuất hiện ở Hà Nội ảnh 7Tận mắt xem nhà siêu mỏng với 1 cạnh chỉ hơn 20 cm mới xuất hiện ở Hà Nội ảnh 8Tận mắt xem nhà siêu mỏng với 1 cạnh chỉ hơn 20 cm mới xuất hiện ở Hà Nội ảnh 9Tận mắt xem nhà siêu mỏng với 1 cạnh chỉ hơn 20 cm mới xuất hiện ở Hà Nội ảnh 10Tận mắt xem nhà siêu mỏng với 1 cạnh chỉ hơn 20 cm mới xuất hiện ở Hà Nội ảnh 11Tận mắt xem nhà siêu mỏng với 1 cạnh chỉ hơn 20 cm mới xuất hiện ở Hà Nội ảnh 12Tận mắt xem nhà siêu mỏng với 1 cạnh chỉ hơn 20 cm mới xuất hiện ở Hà Nội ảnh 13Tận mắt xem nhà siêu mỏng với 1 cạnh chỉ hơn 20 cm mới xuất hiện ở Hà Nội ảnh 14

Tận mắt xem nhà siêu mỏng với 1 cạnh chỉ hơn 20 cm mới xuất hiện ở Hà Nội

ANTD.VN - Ngôi nhà 1 tầng, 1 tum hình tam giác với một cạnh chỉ hơn 20 cm nằm ngay mặt đường ở Giáp Nhị, Hoàng Mai là một trong những ngôi nhà siêu mỏng mới xuất hiện ở Hà Nội.