Nhìn từ flycam công trường dự án trung tâm thương mại khủng nhìn thẳng ra hồ Tây ảnh 1Nhìn từ flycam công trường dự án trung tâm thương mại khủng nhìn thẳng ra hồ Tây ảnh 2Nhìn từ flycam công trường dự án trung tâm thương mại khủng nhìn thẳng ra hồ Tây ảnh 3Nhìn từ flycam công trường dự án trung tâm thương mại khủng nhìn thẳng ra hồ Tây ảnh 4Nhìn từ flycam công trường dự án trung tâm thương mại khủng nhìn thẳng ra hồ Tây ảnh 5Nhìn từ flycam công trường dự án trung tâm thương mại khủng nhìn thẳng ra hồ Tây ảnh 6Nhìn từ flycam công trường dự án trung tâm thương mại khủng nhìn thẳng ra hồ Tây ảnh 7Nhìn từ flycam công trường dự án trung tâm thương mại khủng nhìn thẳng ra hồ Tây ảnh 8Nhìn từ flycam công trường dự án trung tâm thương mại khủng nhìn thẳng ra hồ Tây ảnh 9Nhìn từ flycam công trường dự án trung tâm thương mại khủng nhìn thẳng ra hồ Tây ảnh 10Nhìn từ flycam công trường dự án trung tâm thương mại khủng nhìn thẳng ra hồ Tây ảnh 11

Nhìn từ flycam công trường dự án trung tâm thương mại khủng nhìn thẳng ra hồ Tây

ANTD.VN - Nhìn từ flycam, dự trung tâm thương mại, siêu thị, rạp chiếu phim, thủy cung, văn phòng, căn hộ dịch vụ... trị giá 600 triệu USD có vị trí tuyệt đẹp nhìn thẳng ra hồ Tây, Hà Nội.