Tạm ứng 276 tỷ đồng để bình ổn giá

ANTĐ - Sở Công Thương Hà Nội cho biết, dự kiến chương trình bình ổn giá năm 2014 sẽ được triển khai theo 3 hình thức. Một là hỗ trợ doanh nghiệp tạm ứng vốn với lãi suất 0% trong suốt thời gian thực hiện chương trình, với tổng số vốn tạm ứng tương đương với tổng lượng hàng hóa đáp ứng khoảng 10% nhu cầu thị trường. 

Dự kiến tổng số vốn tạm ứng là 276 tỷ đồng để bình ổn 7 nhóm hàng thiết yếu như năm 2013. Hai là hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ưu đãi từ ngân hàng, trong đó kêu gọi ngân hàng, tổ chức tín dụng đăng ký tham gia và xây dựng mức lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp tham gia vay thực hiện chương trình bình ổn đối với 9 nhóm hàng thiết yếu (thêm nhóm hàng giấy vở học sinh và thực phẩm chế biến). Ba là khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chương trình nhưng không tạm ứng vốn để thực hiện bình ổn giá với 9 nhóm hàng thiết yếu và nhóm đường ăn, sữa trẻ em và thuốc chữa bệnh.