Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan ảnh 1Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan ảnh 2Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan ảnh 3Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan ảnh 4Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan ảnh 5Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan ảnh 6Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan ảnh 7Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan ảnh 8Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan ảnh 9Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan ảnh 10Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan ảnh 11Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan ảnh 12Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan ảnh 13Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan ảnh 14Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan ảnh 15Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan ảnh 16Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan ảnh 17Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan ảnh 18Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan ảnh 19Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan ảnh 20

Taliban bắn hạ UAV chiến đấu Mohajer-6 của Iran ở Afghanistan

ANTD.VN - Một máy bay chiến đấu không người lái (UAV) Mohajer-6 của Iran đi vào không phận Afghanistan và bị lực lượng Taliban bắn hạ.