Tác chiến điện tử Nga 'khóa chặt' lãnh thổ KazakhstanTác chiến điện tử Nga 'khóa chặt' lãnh thổ KazakhstanTác chiến điện tử Nga 'khóa chặt' lãnh thổ KazakhstanTác chiến điện tử Nga 'khóa chặt' lãnh thổ KazakhstanTác chiến điện tử Nga 'khóa chặt' lãnh thổ KazakhstanTác chiến điện tử Nga 'khóa chặt' lãnh thổ KazakhstanTác chiến điện tử Nga 'khóa chặt' lãnh thổ KazakhstanTác chiến điện tử Nga 'khóa chặt' lãnh thổ KazakhstanTác chiến điện tử Nga 'khóa chặt' lãnh thổ KazakhstanTác chiến điện tử Nga 'khóa chặt' lãnh thổ KazakhstanTác chiến điện tử Nga 'khóa chặt' lãnh thổ KazakhstanTác chiến điện tử Nga 'khóa chặt' lãnh thổ KazakhstanTác chiến điện tử Nga 'khóa chặt' lãnh thổ KazakhstanTác chiến điện tử Nga 'khóa chặt' lãnh thổ Kazakhstan

Tác chiến điện tử Nga 'khóa chặt' lãnh thổ Kazakhstan

ANTD.VN - Nhiều hệ thống tác chiến điện tử Nga đang được triển khai trên lãnh thổ Kazakhstan, trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại quốc gia Trung Á này.