Tàu ngầm mới của Nga buộc Mỹ phải chi số tiền khổng lồ để đối phóTàu ngầm mới của Nga buộc Mỹ phải chi số tiền khổng lồ để đối phóTàu ngầm mới của Nga buộc Mỹ phải chi số tiền khổng lồ để đối phóTàu ngầm mới của Nga buộc Mỹ phải chi số tiền khổng lồ để đối phóTàu ngầm mới của Nga buộc Mỹ phải chi số tiền khổng lồ để đối phóTàu ngầm mới của Nga buộc Mỹ phải chi số tiền khổng lồ để đối phóTàu ngầm mới của Nga buộc Mỹ phải chi số tiền khổng lồ để đối phóTàu ngầm mới của Nga buộc Mỹ phải chi số tiền khổng lồ để đối phóTàu ngầm mới của Nga buộc Mỹ phải chi số tiền khổng lồ để đối phóTàu ngầm mới của Nga buộc Mỹ phải chi số tiền khổng lồ để đối phóTàu ngầm mới của Nga buộc Mỹ phải chi số tiền khổng lồ để đối phóTàu ngầm mới của Nga buộc Mỹ phải chi số tiền khổng lồ để đối phóTàu ngầm mới của Nga buộc Mỹ phải chi số tiền khổng lồ để đối phóTàu ngầm mới của Nga buộc Mỹ phải chi số tiền khổng lồ để đối phó

Tàu ngầm mới của Nga buộc Mỹ phải chi số tiền khổng lồ để đối phó

ANTD.VN - Tàu ngầm mới của Nga sở hữu những tính năng kỹ chiến thuật rất đáng gờm, điều này khiến Hải quân Mỹ đặc biệt lo lắng và phải chi ra số tiền khổng lồ để đối phó.