Sức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90MSức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90M

Sức mạnh xe tăng M-84AC1 được đánh giá ngang ngửa với T-90M

ANTD.VN - M-84AC1 là biến thể nâng cấp sâu rộng của dòng M-84 của quân đội Serbia. Tính năng của biến thể này được đánh giá ngang ngửa với T-90M của Nga.