Israel tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóngIsrael tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóng

Israel tiếp tục nhận lô 'taxi chiến trường' JLTV từ Mỹ giữa tình hình nóng

ANTD.VN - Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Israel, lần này là lô thiết giáp JLTV biệt danh "taxi chiến trường". Sự kiện diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Dải Gaza vẫn đang phức tạp.