'Bật mí' cách tiêm kích MiG-29 Ukraine phóng được tên lửa chống radar AGM-88 HARM ảnh 1'Bật mí' cách tiêm kích MiG-29 Ukraine phóng được tên lửa chống radar AGM-88 HARM ảnh 2'Bật mí' cách tiêm kích MiG-29 Ukraine phóng được tên lửa chống radar AGM-88 HARM ảnh 3'Bật mí' cách tiêm kích MiG-29 Ukraine phóng được tên lửa chống radar AGM-88 HARM ảnh 4'Bật mí' cách tiêm kích MiG-29 Ukraine phóng được tên lửa chống radar AGM-88 HARM ảnh 5'Bật mí' cách tiêm kích MiG-29 Ukraine phóng được tên lửa chống radar AGM-88 HARM ảnh 6'Bật mí' cách tiêm kích MiG-29 Ukraine phóng được tên lửa chống radar AGM-88 HARM ảnh 7'Bật mí' cách tiêm kích MiG-29 Ukraine phóng được tên lửa chống radar AGM-88 HARM ảnh 8'Bật mí' cách tiêm kích MiG-29 Ukraine phóng được tên lửa chống radar AGM-88 HARM ảnh 9'Bật mí' cách tiêm kích MiG-29 Ukraine phóng được tên lửa chống radar AGM-88 HARM ảnh 10'Bật mí' cách tiêm kích MiG-29 Ukraine phóng được tên lửa chống radar AGM-88 HARM ảnh 11'Bật mí' cách tiêm kích MiG-29 Ukraine phóng được tên lửa chống radar AGM-88 HARM ảnh 12'Bật mí' cách tiêm kích MiG-29 Ukraine phóng được tên lửa chống radar AGM-88 HARM ảnh 13'Bật mí' cách tiêm kích MiG-29 Ukraine phóng được tên lửa chống radar AGM-88 HARM ảnh 14

'Bật mí' cách tiêm kích MiG-29 Ukraine phóng được tên lửa chống radar AGM-88 HARM

ANTD.VN - Phương pháp tiêm kích MiG-29 Ukraine bắn tên lửa chống radar AGM-88 HARM do Mỹ viện trợ đã phần nào được làm sáng tỏ.