Sửa đổi quy định về bảo vệ người lao động khi thực hiện tố cáo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BLĐXH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2020/TT-BLĐXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, vấn đề bảo vệ việc làm cho người lao động thực hiện tố cáo sẽ có một số thay đổi. Cụ thể, về trình tự, thủ tục bảo vệ người lao động tố cáo: Từ ngày 01/11/2021, áp dụng theo Mục 2 Chương VI Luật Tố cáo.

Trước đó, áp dụng theo Thông tư 08/2021 chỉ quy định về văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ việc làm.

Khi người sử dụng lao động không chấp hành biện pháp bảo vệ việc làm cho người lao động tố cáo, Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban lãnh đạo của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp mà người lao động phải báo ngay sự việc cho các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm.

Cụ thể là cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc tổ chức đại diện cấp trên trực tiếp của người lao động (nếu có).

Theo quy định cũ, Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc tổ chức đại diện hợp pháp khác của người lao động tại cơ sở phải báo cho cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc Công đoàn cấp trên trực tiếp hoặc tổ chức đại diện hợp pháp cấp trên trực tiếp của người lao động (nếu có).

Ngoài ra, Thông tư mới cũng bỏ quy định về quyết định, thay đổi, bổ sung và chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ và trách nhiệm của UBND các cấp.