Su-25 Ukraine tung đòn không kích nhắm vào quân Nga trên chiến trườngSu-25 Ukraine tung đòn không kích nhắm vào quân Nga trên chiến trườngSu-25 Ukraine tung đòn không kích nhắm vào quân Nga trên chiến trườngSu-25 Ukraine tung đòn không kích nhắm vào quân Nga trên chiến trườngSu-25 Ukraine tung đòn không kích nhắm vào quân Nga trên chiến trườngSu-25 Ukraine tung đòn không kích nhắm vào quân Nga trên chiến trườngSu-25 Ukraine tung đòn không kích nhắm vào quân Nga trên chiến trườngSu-25 Ukraine tung đòn không kích nhắm vào quân Nga trên chiến trườngSu-25 Ukraine tung đòn không kích nhắm vào quân Nga trên chiến trườngSu-25 Ukraine tung đòn không kích nhắm vào quân Nga trên chiến trườngSu-25 Ukraine tung đòn không kích nhắm vào quân Nga trên chiến trườngSu-25 Ukraine tung đòn không kích nhắm vào quân Nga trên chiến trườngSu-25 Ukraine tung đòn không kích nhắm vào quân Nga trên chiến trườngSu-25 Ukraine tung đòn không kích nhắm vào quân Nga trên chiến trườngSu-25 Ukraine tung đòn không kích nhắm vào quân Nga trên chiến trườngSu-25 Ukraine tung đòn không kích nhắm vào quân Nga trên chiến trườngSu-25 Ukraine tung đòn không kích nhắm vào quân Nga trên chiến trườngSu-25 Ukraine tung đòn không kích nhắm vào quân Nga trên chiến trườngSu-25 Ukraine tung đòn không kích nhắm vào quân Nga trên chiến trường

Su-25 Ukraine tung đòn không kích nhắm vào quân Nga trên chiến trường

ANTD.VN - Cường kích Su-25 Ukraine tiếp tục tung đòn nhắm vào quân Nga trên chiến trường, bất chấp việc trước đó Moscow cho biết đã vô hiệu hóa gần như toàn bộ không quân nước láng giềng.