Số người rút bảo hiểm xã hội một lần vượt 100.000 người trong tháng 9

ANTD.VN - Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong tháng 9/2023 có 101.374 người nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 9/2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội ước đạt 17,508 triệu người, tăng 2,48% so với cùng kỳ năm 2022 (trong đó: số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 16,009 triệu người, tăng 1,78% so với cùng kỳ năm 2022; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1,499 triệu người, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2022).

Tháng 9, Bảo hiểm xã hội đã giải quyết 10.096 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 119.221 người hưởng trợ cấp 1 lần (trong đó có 101.374 người nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần); giải quyết 775.561 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Ước chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khoảng 41.419 tỷ đồng (trong đó: chi bảo hiểm xã hội 27.907 tỷ đồng, chi bảo hiểm thất nghiệp 2.180 tỷ đồng, chi bảo hiểm y tế 11.332 tỷ đồng).

Lũy kế đến hết tháng 9 năm 2023 là 326.883 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2022.