Siêu tàu đổ bộ đệm khí Zubr vẫn 'độc nhất vô nhị' sau hơn nửa thế kỷ ra đờiSiêu tàu đổ bộ đệm khí Zubr vẫn 'độc nhất vô nhị' sau hơn nửa thế kỷ ra đờiSiêu tàu đổ bộ đệm khí Zubr vẫn 'độc nhất vô nhị' sau hơn nửa thế kỷ ra đờiSiêu tàu đổ bộ đệm khí Zubr vẫn 'độc nhất vô nhị' sau hơn nửa thế kỷ ra đờiSiêu tàu đổ bộ đệm khí Zubr vẫn 'độc nhất vô nhị' sau hơn nửa thế kỷ ra đờiSiêu tàu đổ bộ đệm khí Zubr vẫn 'độc nhất vô nhị' sau hơn nửa thế kỷ ra đờiSiêu tàu đổ bộ đệm khí Zubr vẫn 'độc nhất vô nhị' sau hơn nửa thế kỷ ra đờiSiêu tàu đổ bộ đệm khí Zubr vẫn 'độc nhất vô nhị' sau hơn nửa thế kỷ ra đờiSiêu tàu đổ bộ đệm khí Zubr vẫn 'độc nhất vô nhị' sau hơn nửa thế kỷ ra đờiSiêu tàu đổ bộ đệm khí Zubr vẫn 'độc nhất vô nhị' sau hơn nửa thế kỷ ra đờiSiêu tàu đổ bộ đệm khí Zubr vẫn 'độc nhất vô nhị' sau hơn nửa thế kỷ ra đờiSiêu tàu đổ bộ đệm khí Zubr vẫn 'độc nhất vô nhị' sau hơn nửa thế kỷ ra đờiSiêu tàu đổ bộ đệm khí Zubr vẫn 'độc nhất vô nhị' sau hơn nửa thế kỷ ra đờiSiêu tàu đổ bộ đệm khí Zubr vẫn 'độc nhất vô nhị' sau hơn nửa thế kỷ ra đời

Siêu tàu đổ bộ đệm khí Zubr vẫn 'độc nhất vô nhị' sau hơn nửa thế kỷ ra đời

ANTD.VN - Siêu tàu đổ bộ đệm khí Zubr Dự án 1232.2 được thiết kế cho Hải quân Liên Xô từ thập niên 1970 nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn không tỏ ra lạc hậu.