UAV cảm tử Lancet vượt quãng đường kỷ lục để phá hủy tiêm kích MiG-29 UkraineUAV cảm tử Lancet vượt quãng đường kỷ lục để phá hủy tiêm kích MiG-29 UkraineUAV cảm tử Lancet vượt quãng đường kỷ lục để phá hủy tiêm kích MiG-29 UkraineUAV cảm tử Lancet vượt quãng đường kỷ lục để phá hủy tiêm kích MiG-29 UkraineUAV cảm tử Lancet vượt quãng đường kỷ lục để phá hủy tiêm kích MiG-29 UkraineUAV cảm tử Lancet vượt quãng đường kỷ lục để phá hủy tiêm kích MiG-29 UkraineUAV cảm tử Lancet vượt quãng đường kỷ lục để phá hủy tiêm kích MiG-29 UkraineUAV cảm tử Lancet vượt quãng đường kỷ lục để phá hủy tiêm kích MiG-29 UkraineUAV cảm tử Lancet vượt quãng đường kỷ lục để phá hủy tiêm kích MiG-29 UkraineUAV cảm tử Lancet vượt quãng đường kỷ lục để phá hủy tiêm kích MiG-29 UkraineUAV cảm tử Lancet vượt quãng đường kỷ lục để phá hủy tiêm kích MiG-29 UkraineUAV cảm tử Lancet vượt quãng đường kỷ lục để phá hủy tiêm kích MiG-29 UkraineUAV cảm tử Lancet vượt quãng đường kỷ lục để phá hủy tiêm kích MiG-29 UkraineUAV cảm tử Lancet vượt quãng đường kỷ lục để phá hủy tiêm kích MiG-29 Ukraine

UAV cảm tử Lancet vượt quãng đường kỷ lục để phá hủy tiêm kích MiG-29 Ukraine

ANTD.VN - UAV cảm tử Lancet đã thêm tiêm kích MiG-29 vào "bộ sưu tập" những phương tiện quân sự bị nó phá hủy.