Tàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳngTàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳng

Tàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ tiến về lãnh hải Nga giữa lúc đàm phán căng thẳng

ANTD.VN - Tàu ngầm hạt nhân cực mạnh Mỹ thuộc lớp Virginia mang tên USS New Mexico đã tiến tới gần lãnh hải Nga, động thái này được cho là gia tăng sức ép trong bối cảnh hai quốc gia đang đàm phán về Ukraine.